Từ điển

Từ điển: Gobi The Dog Đó Ran 155 Miles Để Tìm Một chủ

Gobi The Dog Đó Ran 155 Miles Để Tìm Một chủ

(Hình ảnh tín dụng:)Khi một con người đang tìm kiếm để chấp nhận một đối tác chạy chó, họ thường có một con chó lớn trong tâm trí. Huskies, Retrievers và Shepherds thường làm cho danh sách, cũng như Weimaraner và Vizslas, nhưng con chó đã trở thành Á hậu chó nổi tiếng nhất thế giới là không ai trong số đó. Chủ đề của cuốn sách mới, "Tìm Gobi: Một chú chó nhỏ với trái tim rất lớn