Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo: Con chó của bạn có bị rối loạn theo mùa hay không?

Con chó của bạn có bị rối loạn theo mùa hay không?

(Ảnh tín dụng: Getty Images) Rối loạn ảnh hưởng theo mùa, còn được gọi là SAD, là thứ được biết là ảnh hưởng đến con người. Với ít ánh sáng mặt trời và ngày lạnh hơn, những ngày buồn rầu, một số người dễ bị SAD, được đặc trưng bởi các đợt trầm cảm trong thời gian trong năm khi ngày ngắn hơn. Bạn có thể nhận thấy rằng không chỉ có một số người bạn của con người, nhưng Fido cũng đã được tìm
Tài liệu tham khảo: Chính thức Nhà nước Hoa Kỳ Chó & Làm thế nào để có được một Nếu Nhà nước của bạn không có một

Chính thức Nhà nước Hoa Kỳ Chó & Làm thế nào để có được một Nếu Nhà nước của bạn không có một

(Hình ảnh tín dụng: Getty Images) Có thể bạn đã nghe về các lá cờ chính thức, cây trạng thái, chim nhà nước và một số thứ khác được chính thức chỉ định để đại diện cho các tiểu bang ở Hoa Kỳ, nhưng bạn có thể không biết rằng một số bang cũng có một con chó chính thức. Nhà lập pháp tiểu bang có thể chọn một giống chó để đại diện cho tiểu bang của họ vì b
Tài liệu tham khảo: Giống chó thông minh nhất trên thế giới, được xếp hạng

Giống chó thông minh nhất trên thế giới, được xếp hạng

Là con chó của bạn trong số những con chó thông minh nhất trên thế giới? Một số giống chó được đánh giá cao về trí thông minh của chúng. Các giống chó thông minh nhất trên thế giới được nuôi dưỡng để có trí tuệ để chúng có thể giúp mọi người hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể. Nhưng thông minh chó, giống như trí thông minh của con người, có thể khó xác định. Có rất
Tài liệu tham khảo: Giống chó bắt nạt là gì?

Giống chó bắt nạt là gì?

(Hình ảnh tín dụng: Getty Images) “Chó bắt nạt” có thể là một thuật ngữ mà bạn đã nghe nói được sử dụng để mô tả một số giống chó khác nhau, nhưng “chó bắt nạt” có nghĩa là gì? Vâng, bạn có thể nghi ngờ từ tên mà bất kỳ giống nào với từ "bò" trong nó có thể là một giống chó bắt nạt. Thật vậy, đó là trường hợp với nhiều giống chó, chẳng hạn như American Pit Bull Terriers, Bulldogs Anh,